Niekoľkokrát do roka, vedenie klubu vyhlasuje brigádu na cvičisku. Tieto brigády sú povinné pre členov/čakateľov klubu a sú vyhlásené s dostatočným predstihom.

Výška finančnej penalizácie neospravedlnenej neprítomnosti dospelých členov klubu (týka sa aj čakateľov) na vopred vyhlásených brigádach je 5,- €.

Copyright © 2018. All Rights Reserved. EUROCANIS - kynologický klub Slovensko