HLAVNÉ SMERY ČINNOSTI

 

  • praktická realizácia canisterapie
  • osvetová činnosť v materských, základných a stredných školách, s cieľom pozitívne formovať vedomie detí a mládeže v oblasti prístupu k psom (zvieratám), úcty k prírode, ako aj postihnutým ľuďom
  • výcvik psov pre členov klubu

 

Copyright © 2018. All Rights Reserved. EUROCANIS - kynologický klub Slovensko